POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Dyrektor szkoły powitała zaproszonych gości: pana Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek Zbigniewa Renieckiego, panią radną Elżbietę Sadowską, panią radną Annę Zientarską, panią wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Marlenę Domańską, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i licznie przybyłych rodziców. Uroczystość rozpoczęła się polonezem, wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Po przemówieniach wręczono świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, nagrody i dyplomy. Wręczono również stypendia naukowe, sportowe i artystyczne Dyrektora Szkoły. Koleżanki i koledzy z klasy siódmej pożegnali swoich starszych przyjaciół i wręczyli drobne upominki.

W trakcie uroczystości absolwenci przedstawili program artystyczny, w którym starali się wyrazić wdzięczność dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za trud wychowania i nauczania, za codzienną troskę, wyrozumiałość, cierpliwość. Podczas występu, nawiązywali do przeżyć z minionych lat.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Scroll to Top
Skip to content