ZAJĘCIA DODATKOWE

Oferta szkoły – zajęcia pozalekcyjne

  1. SuperKoderzy „Dziennikarze przyszłości”

SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. W czasie trwania programu uczestniczki i uczestnicy uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych. Podczas spotkań przyszli SuperKoderzy oraz przyszłe SuperKoderki uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być może w młodych programistkach i programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości.
           Nowocześni młodzi dziennikarze stworzą interaktywne reportaże: zbiorą materiał dźwiękowy, zmontują go, a potem… zaprogramują animacje! Kurs łączy elementy nauki programowania, edukacji medialnej i językowej. Tablety w dłoń i chodźmy w teren „szukać tematu”!

  • Zajęcia rozwijające: „3 wymiar matematyki”

Podczas zajęć chcemy pokazać uczniom użytkowy i wszechstronny charakter matematyki. Zaprezentujemy, jak można wykorzystać umiejętności nabyte na lekcjach matematyki do projektowania obiektów trójwymiarowych. Przejdziemy drogę od prototypu do fazy testów, kończąc na gotowym produkcie stworzonym z wykorzystaniem drukarki 3d. Podczas zajęć uczennice i uczniowie założą konta w specjalnym programie. Nauczą się poruszać wewnątrz aplikacji, a także tworzyć i edytować pierwsze obiekty grafiki trójwymiarowej.

  • Zajęcia rozwijające: „Zaczarowany ołówek” Fundacja Anwil

Zajęcia są prowadzone z użyciem długopisów 3D. Technologia druku 3D daje uczniom i nauczycielom zupełnie nowe możliwości prowadzenia i uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. Dzięki modelom 3D uczniowie mogą lepiej zrozumieć i zapamiętać wiedzę, która jest im przekazywana. Trójwymiarowe modele pomagają w nauce takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia czy historia. Dzięki technologii 3D w prosty sposób możliwe jest tworzenie niezwykłych przestrzennych konstrukcji. Rysowanie Długopisem 3D to rozwijanie kreatywności i nauka planowania przestrzennego. Korzystając z długopisów 3D ćwiczymy także zdolności manualne. Długopis 3D jest rozwiązaniem, które ułatwia prowadzenie kreatywnych, innowacyjnych lekcji. Stosowanie długopisów 3D podczas lekcji powoduje, że uczniowie lepiej zapamiętują przekazywaną im wiedzę. Dzięki nowym bodźcom uczniowie przyswajają zdecydowanie więcej informacji i na dłużej je zapamiętują.

  • Zajęcia terapeutyczne: Metoda Warnkego

Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem Metody Warnkego polegają na ćwiczeniu automatyzacji diagnozowanych wcześniej funkcji podstawowych w zakresie widzenia, słyszenia  i motoryki.

Diagnoza przeprowadzona jest  z użyciem profesjonalnego urządzenia Brain-Boy®-Uniwersal Professional (BUP) pozwala na trafne określenie problemów w zakresie 8 funkcji podstawowych. W oparciu      o uzyskany wynik  opracowuje się program treningowy dostosowany     do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce).

Odpowiedzi uzyskane przez ucznia w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening dostosowywany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności ucznia.

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia mającymi problemy w następujących obszarach:

Trudności w nauce

Problemy w nauce czytania i pisania

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

Problemy logopedyczne

Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję

Problemy w lateralizacji.

Scroll to Top
Skip to content