Dyrekcja

DYREKTOR

mgr Marzenna Violetta Kwiatkowska

Kwalifikacje:

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich nauczanie początkowe,
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Historia i projektowanie ścieżek edukacyjnych,
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna,
 • Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego Organizacja i zarządzanie oświatą.

WICEDYREKTOR

mgr inż. Jolanta Wieczorek-Wilińska

Kwalifikacje:

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich – zootechnika,
 • Świadectwo ukończenia studium pedagogicznego,
 • Zaświadczenie ukończenia studiów podyplomowych Informatyka,
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie matematyki,
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zastosowania informatyki dla nauczycieli,
 • Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika,
 • Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego Organizacja i zarządzanie oświatą.
Scroll to Top
Skip to content