Biblioteka

„Książki mogą zmieniać umysły i zmieniać światy,

otwierać drzwi i sadzić nasiona,

które mogą stać się magicznymi rzeczami.

Nigdy nie lekceważ potęgi książek!”

Anna James

Biblioteka wita wszystkich czytelników

w nowym roku szkolnym 2023/2024

Niech RADOŚĆ CZYTANIA będzie z wami!

O bibliotece szkolnej

Biblioteka szkolna mieści się w sali nr 7 na piętrze budynku szkolnego. Jest nowoczesną  pracownią służącą  realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy ucznia i nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wspieraniu ucznia w procesie samokształcenia. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory piśmiennicze i audiowizualne na miejscu i  w formie wypożyczeń. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice i rodzeństwo uczniów.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz prawa i obowiązki czytelników określa

regulamin biblioteki.

Projekty

Nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wsparcie finansowe obejmuje:

1. Zakup książek będących nowościami wydawniczymi.

2. Realizację działań promujących czytelnictwo:

 – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

3. Zakup wyposażenia do pomieszczenia bibliotecznego.

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Dzien tygodniaGodziny pracy biblioteki
poniedziałek 8:50 – 9:40  11:30 – 12:40
wtorek 9:50 – 12:40  
środa10:30 – 14:00  
czwartek9:00 – 12:50  
piątek9:00 – 11:40  

Opiekunowie biblioteki szkolnej

mgr Milena Polus

mgr Aleksandra Skorupa

Scroll to Top
Skip to content