OFERTA SZKOŁY

Zapraszamy do naszej szkoły, gdzie panuje bardzo przyjazna i rodzinna atmosfera, dzięki, której każde dziecko czuje się zauważone i docenione. Jesteśmy szkołą dbającą o potrzeby uczniów i ich rodziców. Organizacja szkoły i jej działalność podporządkowana jest przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Uczniowie czują się w tutaj bezpiecznie. Szkoła stwarza im szansę pełnego wykorzystania swoich możliwości. Oferujemy naukę w salach lekcyjnych wyposażonych w tablicę interaktywną i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów  i specyfiki przedmiotu.

Nasza kadra to dobrze wykształceni nauczyciele z doświadczeniem i pasją – otwarci na potrzeby każdego dziecka, z zaangażowaniem wykorzystujący w swojej pracy aktywizujące metody nauczania tak, by uczeń chciał zdobywać wiedzę.

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. KORCZAKA   W SMÓLNIKU OFERUJE:

 • oddziały przedszkolne dla dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich, w tym z niepełnosprawnościami,
 • klasy integracyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami,
 • świetlicę szkolną czynną od 6.45 do 16.15,
 • opiekę świetlicową przedszkolną w godz. 7.00 – 16.15,
 • bibliotekę,
 • stołówkę szkolną, która wydaje dwudaniowe obiady, przygotowane w szkolnej kuchni, uwzględniające potrzeby żywieniowe dzieci,
 • windę,
 • darmową pomoc specjalistyczną – logopedy, psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, terapeuty w zakresie integracji sensorycznej,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia terapeutyczne metodą Warnkego,
 • zajęcia rewalidacji,
 • zajęcia emocjonalno – społeczne,
 • bogatą propozycję zajęć pozalekcyjnych (zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, kółka zainteresowań, zajęcia rozwijające umiejętności, robotyka, kodowanie, konstrukcje)
 • udział w projektach Orange i Anwil
 • zajęcia sportowe w ramach UKS,
 • działalność w Samorządzie Uczniowskim i Wolontariacie,
 • bezpłatną opiekę pielęgniarki,
Skip to content