Historia Szkoły Podstawowej w Smólniku

Nasza szkoła, jest ciekawie usytuowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, szczyci się długą i piękną tradycją.

Projekt budynku powstał w 1928 r., budowa rozpoczęła się w 1929 r.

W roku szkolnym 1930/1931 siedmioklasowa Szkoła Powszechna w Smólniku pojawia się już w wykazie szkół działających na terenie województwa bydgoskiego.

Z zapisków w kronice szkoły dowiadujemy się, że do obwodu szkoły należały następujące miejscowości: Smólnik, Adaminowo, Przerytka, Wistka Szlachecka, Wistka Królewska (częściowo), Telążna Leśna, Telążna Stara (częściowo), Mursk (częściowo), Ładne (częściowo), Kosinowo i Mostki.

W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili w szkole magazyn materiałów budowlanych. Działała też czteroklasowa szkoła dla dzieci niemieckich. Podczas wakacji organizowano kolonie dla dziewcząt z Niemiec.

Po zakończeniu działań wojennych Szkoła Powszechna w Smólniku rozpoczęła swą działalność w marcu 1945 r. Jej pierwszy kierownik Marian Renkawek zakupił haftowany sztandar dla szkoły oraz zgromadził dużą ilość sprzętu szkolnego, który uległ poważnemu zniszczeniu w czasie wojny.

W 1999 r. powstaje Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. W skład zespołu wchodzi  szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjum. W wyniku ogłoszonego konkursu powstaje logo szkoły. Zwycięzcą tego konkursu jest nauczycielka naszej szkoły p. Izoletta Bitkowska. A projektantem logo p. Ewa Adamczyk. Powstaje logo które jest syntezą naszych kierunków do których dążymy.

Rok 2006 to czas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego, nowoczesnego skrzydła ze świetlico-stołówką, pracownią językową, fizyczno-chemiczną, informatyczną i przyrodniczą, salami do zajęć specjalistycznych oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi. Budowa została zakończona w 2008.

W 2007 r. rozpoczęła się procedura nadania szkole imienia. Na patrona szkoły, w wyniku głosowania przeprowadzonego wśród mieszkańców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów, został wybrany Janusz Korczak. Od 16 maja 2008 r. nasza szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku. Tego dnia również szkoła otrzymała z rąk Rady Rodziców nowy sztandar.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii naszej szkoły jest oddanie w 2012 r. nowoczesnej hali sportowej.

W wyniku reformy szkolnej od 1 września 2017 r. nasz zespół szkół został przekształcony w ośmioletnią szkołę podstawową. Decyzją samorządu Gminy Włocławek nasza szkoła otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku. Nowy sztandar otrzymaliśmy w 2019 r.

Budynek naszej szkoły jest duży, sale lekcyjne przestronne i nowocześnie wyposażone. Uczniowie mają do dyspozycji boisko, plac zabaw i teren przed budynkiem szkoły, na którym znajduje się ekologiczna ścieżka edukacyjna. Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób o specjalnych potrzebach.

Scroll to Top
Skip to content