UKS START Smólnik

UKS “START” Smólnik jest klubem sportowym działającym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku od 30 lat. Jego długa historia wychowała wielu utalentowanych sportowców, którzy zdobyli wiele medali i tytułów mistrzów województwa i makroregionu. Reprezentanci klubu oraz uczniowie szkoły wielokrotnie reprezentowali SP Smólnik na Mistrzostwach Polski.

W ciągu lat istnienia klubu, jego oferta sportowa ewoluowała. Na początku istnienia klubu, istniały sekcje poświęcone lekkoatletyce, biegom na orientację oraz siatkówce. Te sekcje nie tylko rozwijały umiejętności sportowe uczniów, ale również budowały więź społeczną i zachęcały do aktywnego trybu życia.

Obecnie, UKS “START” Smólnik skupia się głównie na sekcji badmintona, która działa bardzo prężnie. Ta sekcja zapewnia uczniom możliwość nauki i doskonalenia umiejętności w tej dynamicznej i wymagającej dyscyplinie sportu. Wsparcie ze strony klubu oraz szkoły przyczynia się do rozwoju talentów i umożliwia uczniom osiąganie wysokich wyników na różnych poziomach rywalizacji. Klub realizuje wiele programów społecznych i sportowych dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu oraz fundacje np. Fundacja Anwil, Fundacja PZU, Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego.

UKS “START” Smólnik przez trzy dekady kształtuje nie tylko umiejętności sportowe, ale także charaktery młodych ludzi, ucząc ich wartości współpracy, wytrwałości i dążenia do celu.

Naszą sportową aktywność można śledzić na

www.facebook.com/startsmolnik

www.4badminton.pl

https://www.youtube.com/@uksstartsmolnik
Scroll to Top
Skip to content