Grono pedagogiczne na rok szkolny 2023/2024

Wychowanie przedszkolne

mgr Ewelina Krzeszewska grupa 3-4 latki

mgr Sybilla Jaroszewska grupa 4-5 latki

mgr Agnieszka Wiśniewska grupa 6 latki

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Potęgowska klasa I

mgr Mariola Jankowska klasa II a

mgr Halina Jachimczak klasa II b

mgr Ilona Nowakowska klasa III a (informatyka)

mgr Sylwia Kacprzyk Klasa III b

Wychowawcy klas

mgr Anna Pawłowska klasa IV (język angielski)

mgr Leszek Górczyński klasa V (historia, wiedza o społeczeństwie)

mgr Aleksandra Skorupa klasa VI a (język angielski)

mgr Joanna Jamka-Wąsowska klasa VI b (wychowanie fizyczne)

mgr Milena Polus klasa VII (język polski)

mgr Elżbieta Jarębska klasa VIII (biologia, geografia)

Pozostali nauczyciele

mgr Marzenna Kwiatkowska – Dyrektor, informatyka

mgr inż. Jolanta Wieczorek – Wilińska – Wicedyrektor, matematyka

mgr Małgorzata Gliszczyńska – język polski

mgr Karolina Kłódkowska – język niemiecki

mgr Andrzej Kłódkowski – wychowanie fizyczne, technika, informatyka

mgr Kinga Rybarkiewicz – fizyka, chemia, matematyka, pedagog specjalny

mgr Magdalena Przygórska – religia

mgr Anna Ulanowicz – logopeda

mgr Anna Sejdowska – nauczyciel wspomagający klasa III a, edukacja dla
bezpieczeństwa

mgr Sylwia Buziewska – nauczyciel wspomagający klasa IV

mgr Wioletta Skrajna – muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne

mgr Natalia Szymańska – pedagog, pedagog specjalny, doradztwo zawodowe

mgr Olimpia Lipska – psycholog

mgr Karolina Nowakowska – świetlica

Scroll to Top
Skip to content