Dane inspektora ochrony danych udostępnione na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Inspektorem ochrony danych w szkole jest:
1) imię i nazwisko inspektora ochrony danych: Krzysztof Kiełbasa
2) adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych: krzysztof.kielbasa@cbi24.pl
3) numer telefonu: + 48 533 434 220

Skip to content